Showing all 7 results

SV D 017 A

Radna stolica, naslon od tkanine sa ergonomskim sistemom lumbalne potpore, plastična omča baza, 3D podesivi PU naslon za ruke, bezšumni kotačići. Direktni kontakt e-mail

SV D 017 AL A

Radna stolica, naslon od tkanine sa ergonomskim sistemom potpore za lumbalni dio, aluminijska omča, 3D podesivi PU naslon za ruke, bezšumni kotačići. Direktni kontakt e-mail

SV D 017 P

  Radna stolica, naslon od tkanine sa ergonomskim sistemom lumbalne potpore, plastična omča baza, fiksni naslon za ruke, bezšumni kotačići. Direktni kontakt e-mail

SV D 018 K

Stolica za posjetioce, naslon od tkanine sa ergonomskim sistemom potpore za lumbalni dio, kromirana konzolna baza. Direktni kontakt e-mail

SV D 06 A

Menadžerska stolica, podesivi naslon za glavu, naslon od tkanine sa ergonomskim sistemom lumbalne potpore, plastična petljasta baza, 3D podesivi PU nasloni za ruke, bezšumni kotačići. Direktni kontakt e-mail

SV D 06 AL-A

Menadžerska stolica, podesivi naslon za glavu, naslon od tkanine sa ergonomskim sistemom potpore za lumbalni dio, baza od aluminijumske petlje, 3D podesivi PU nasloni za ruke, bezšumni kotačići. Direktni kontakt e-mail

SV D 06 P

Menadžerska stolica, podesivi naslon za glavu, naslon od tkanine sa ergonomskim sistemom lumbalne potpore, plastična omča baza, fiksni nasloni za ruke, bezšumni kotačići. Direktni kontakt e-mail