Upravljačka stolica

Showing 1–12 of 14 results

AK 017 AL

Menadžerska stolica, donji naslon, aluminijumski nasloni za ruke i baza, višenagibni mehanizam. Direktni kontakt e-mail

AK 017 P

Upravljačka stolica, donji naslon, plastični nasloni za ruke i baza, višenagibni mehanizam. Direktni kontakt e-mail

AS 06 AL

Upravljačka stolica AS 06 AL, mrežasti naslon, podesivi kromirani nasloni za ruke, aluminijumska baza, multitilting mehanizam Direktni kontakt e-mail

BX 06 K

Upravljačka stolica BX 06 K, mrežasti naslon, plastični naslon za ruke, kromirana baza, multitilting mehanizam Direktni kontakt e-mail

BX 06 P

Upravljačka stolica BX 06 P, visok mrežasti naslon, plastični nasloni za ruke i baza, multitilting mehanizam Direktni kontakt e-mail

SV D 06 A

Menadžerska stolica, podesivi naslon za glavu, naslon od tkanine sa ergonomskim sistemom lumbalne potpore, plastična petljasta baza, 3D podesivi PU nasloni za ruke, bezšumni kotačići. Direktni kontakt e-mail

SV D 06 AL-A

Menadžerska stolica, podesivi naslon za glavu, naslon od tkanine sa ergonomskim sistemom potpore za lumbalni dio, baza od aluminijumske petlje, 3D podesivi PU nasloni za ruke, bezšumni kotačići. Direktni kontakt e-mail

SV D 06 P

Menadžerska stolica, podesivi naslon za glavu, naslon od tkanine sa ergonomskim sistemom lumbalne potpore, plastična omča baza, fiksni nasloni za ruke, bezšumni kotačići. Direktni kontakt e-mail

SV F 06 A

Menadžerska stolica, podesivi naslon za glavu, mrežasti naslon sa ergonomskim sistemom lumbalne potpore, plastična omča baza, 3D podesivi PU nasloni za ruke, bezšumni kotačići. Direktni kontakt e-mail

SV F 06 AL

Menadžerska stolica, podesivi naslon za glavu, mrežasti naslon sa ergonomskim sistemom potpore za lumbalni dio, aluminijska omča baza, fiksni nasloni za ruke, bezšumni kotačići. Direktni kontakt e-mail

SV F 06 AL-A

Menadžerska stolica, podesivi naslon za glavu, mrežasti naslon sa ergonomskim sistemom potpore za lumbalni dio, baza od aluminijumske petlje, 3D podesivi PU nasloni za ruke, bezšumni kotačići. Direktni kontakt e-mail

SV F 06 P

Menadžerska stolica, podesivi naslon za glavu, mrežasti naslon sa ergonomskim sistemom potpore za lumbalni dio, plastična omča baza, fiksni nasloni za ruke, bezšumni kotačići. Direktni kontakt e-mail