Posljednji projekti

Galerija

Kontakt

Donacija-Rekonstrukcija konferencijske sale Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici
Kompanija Hifa – Oil, najveći privatni distributer nafte i naftnih derivata u BiH u svom radu posebnu pažnju pridaje podršci najugroženijim kategorijama stanovništva. Naša društvena odgovornost je i dio našeg poslovnog uspjeha. Za 20 godina postojanja ta odgovornost je posebna u ovoj 2022. godini koja će biti popraćena sa 10 humanitarnih projekata.

Hifa–Oil finansirala rekonstrukciju konferencijske sale Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici
Rekonstrukcijom konferencijeske sale poboljšani su uvjeti rada institucije koja će u novom i ugodnom ambijentu nesmetano obavljati svoje nastavne i vannastavne aktivnosti. Kompanija Hifa – Oil je ponosna što je opremanjem amfiteatra omogućila primjerene uslove za razvoj mladih stručnih kadrova koji će iz ove ustanove izaći tržište rada Bosne i Hercegovine.
Kompanija Hit Design educira studente Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici
Nakon kupovine najsavremenije mašine za proizvodnju madraca brenda Elektrotex, kapaciteta 300 madraca u smjeni, te kupovinom nesting mašine brenda Biesse, kompanija je pokrenula implementaciju ERP Datalab PANTHEON™ kao i LEAN transformaciju svog poslovanja.